სერვისები

სერვისები

ჩვენ დაგეხმარებით

მსოფლიო ფლორაში დაფნის ორად-ორი სახეობაა
ცნობილი – კეთილშობილი დაფნა Laurus nobilis და კანარიის დაფნა – Laurus canariensis. საქართველოში მხოლოდ კეთილშობილი დაფნის სახეობა- პოპულაციაა გავრცელებული, მისი მრავალფეროვანი ვარიაციების – ფორმების სახით.

გასაღების  ბაზრების  მოძიება

გასაღების ბაზრების მოძიება

თანამშრომლობა  სასოფლო-სამეურნეო რესურსების მომწოდებლებთან;

თანამშრომლობა სასოფლო-სამეურნეო რესურსების მომწოდებლებთან;

დახმარება პრობლემების გადაწყვეტაში და ადვოკატირება

დახმარება პრობლემების გადაწყვეტაში და ადვოკატირება

საექსპორტო დოკუმენტაციის მომზადება

საექსპორტო დოკუმენტაციის მომზადება

საკონსულტაციო მომსახურება

საკონსულტაციო მომსახურება

პროდუქტის რეალიზაციაში ხელშეწყობა

პროდუქტის რეალიზაციაში ხელშეწყობა

საინფორმაციო მომსახურება

საინფორმაციო მომსახურება

საკუთარ პროდუქციაზე ასოციაციის   ლოგოს გამოყენება

საკუთარ პროდუქციაზე ასოციაციის ლოგოს გამოყენება